Obdelovalec osebnih podatkov – Ponudnik:

Zeleno pleme
Sedež podjetja: Bevke 14, 1358 Log pri Brezovici, Slovenija
DŠ: SI 48944181
MŠ: 3918653000

Kontakti za uporabnike glede obdelave osebnih podatkov:
tel.: +386 41 870 880
e-pošta: info@timeoutevents.si

 

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov upravljavcu je v določenih primerih nujno, da lahko upravljavec izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Upravljavec zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).

 

Osebne podatke, ki jih vpišete ob naročanju na naša obveščanja hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika z uporabnikom, tržnega obveščanja prek elektronske pošte in pospeševanja prodaje. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelujemo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

 

Za namen obveščanja z elektronsko pošto, komunikacije z uporabnikom in izvajanje storitev hranimo
(* – podatek ob registraciji ni zahtevan in se hrani le, če ga uporabnik ob registraciji navede):

 • naslov elektronske pošte
 • ime*
 • priimek*
 • podjetje*
 • telefonska številka*
 • naslov*

 

Podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot upravljavec.

 

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

 

Vaši podatki so pri nas shranjeni na strežniku, zaščitenim z geslom in omejenim fizičnim dostopom. Zbrani osebni podatki v komunikaciji s posamezno osebo se hranijo na območju Republike Slovenije in jih ne predajamo tretjim osebam. Za pošiljanje sporočil več osebam hkrati uporabljamo MailChimp. Informacije, ki jih beležimo, so: osebni podatki, ki jih vnesete v obrazec, podatek o tem, kdaj odprete naše e-sporočilo, podatek o tem, na katere povezave v sporočilu kliknete. Podatki se izvozijo v MailChimp za obdelavo skladno z njihovim Pravilnikom o zasebnosti in Pogoji poslovanja.

 

Vaše pravice glede vaših osebnih podatkov pri nas:

 • Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje upravljavec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
 • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki
 • Pravica zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, izbris, vložiti pritožbo ali ugovor k obdelavi osebnih podatkov
 • Pravica zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov
 • Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
 • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
 • Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja

 

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadarkoli prekličete (kar storite s pisno zahtevo ali s spremembo nastavitev v vašem profilu) ali zahtevate, da vaše osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. Poleg zahteve o popolnem izbrisu lahko kadarkoli zahtevate, da podatke dopolnimo ali spremenimo. Podatke lahko spremenite tudi sami kadarkoli v svojem uporabniškem profilu, ter umaknete soglasje za prejemanje sporočil.

 

V kolikor bi prenehal zgoraj opisani namen, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali. Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

 

Če menite, da si bile vaše pravice kršene, lahko pritožbo podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).